Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:607406

AuthorRedactie
TitleRené van Moorsel overleden
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume38
Year2016
Pages2-2
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/636366