Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:625691

AuthorsN.-J. Dek, J. Wind, P. Oosterbroek
TitleDrie steltmuggen nieuw voor Nederland (Diptera: Limoniidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume42
Year2014
Pages19-23
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Limoniidae; Nederland; verspreiding
AbstractSteltmuggen lijken op langpootmuggen en zijn daar nauw aan verwant. Veel soorten zijn groot en karakteristiek gekleurd, maar toch zijn ze in Nederland nog weinig bestudeerd. Dit artikel bewijst dat er nog veel te ontdekken valt: in één jaar tijd zijn drie soorten gevonden die nog niet uit ons land bekend waren: Atypophthalmus inustus, Molophilus niger en Arctoconopa melampodia. Hiermee komt het totaal aantal soorten voor Nederland op 149. De nieuwe meldingen sluiten goed aan op het bekende verspreidingsgebied.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645890