Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:625705

AuthorsH. Boonstra, R. Wiggers
TitleEerste larvenvondst van de kokerjuffer Molanna albicans buiten Drenthe (Trichoptera: Molannidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume43
Year2014
Pages93-101
ISSN0169-2453
KeywordsTrichoptera; Molannidae; Molanna albicans; Nederland; verspreiding; biologie; herkenning
AbstractOndanks de fors toegenomen aandacht voor watermacrofauna sinds begin jaren 1980 is de schietmot Molanna albicans maar sporadisch aangetroffen. In dit artikel wordt de eerste larvenvondst van M. albicans buiten Drenthe beschreven. Samen met de vindplaatsen in Drenthe is de soort nu van vijf vennen in Nederland bekend. Aanvullend worden de determinatiekenmerken aan de hand van foto’s geïllustreerd.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645912