Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:625707

AuthorsM.A. Faasse, T. van Haaren
TitleBamboewormen in Nederland, met Micromaldane ornithochaeta nieuw voor Nederland (Polychaeta: Maldanidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume43
Year2014
Pages111-114
ISSN0169-2453
KeywordsPolychaeta; Maldanidae; Micromaldane ornithochaeta; Nederland; herkenning; verspreiding
AbstractMariene borstelwormen vormen een ecologisch belangrijke, soortenrijke groep. Van diverse families is niet veel bekend over het voorkomen in Nederland en de bamboewormen (familie Maldanidae) behoren tot de slechtst bekende groepen. Bamboewormen danken hun naam aan de lange en aan het uiteinde verdikte segmenten. In dit artikel wordt een nieuwe bamboeworm voor Nederland besproken en een opsomming gegeven van de nu bekende inheemse soorten.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645914