Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:625712

AuthorO. Vorst
TitleBruchus brachialis, een zaadkever nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Chrysomelidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume43
Year2014
Pages23-26
ISSN0169-2453
KeywordsColeoptera; Chrysomelidae; Nederland; herkenning; biologie; verspreiding
AbstractOnlangs werd op een braakliggend terrein in Roermond de zaadkever Bruchus brachialis verzameld. Dit is de eerste Nederlandse vondst van deze zuidelijke soort. Een reeks recente waarnemingen uit de ons omringende landen laat zien dat deze soort al enige jaren in een noordwaartse areaaluitbreiding verwikkeld is. Met deze ontdekking komt het aantal Nederlandse Bruchus-soorten op zeven.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645905