Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:625715

AuthorsK. Lock, B. van Maanen
TitleDe kriebelmuggen van Nederland en Vlaanderen (Diptera: Simuliidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume43
Year2014
Pages67-91
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Simuliidae; Nederland; België; herkenning; verspreiding; ecologie
AbstractLarven van kriebelmuggen komen uitsluitend voor in stromend water, waar ze met hun waaiervormige monddelen deeltjes filteren uit het voorbij stromende water. Het zijn goede indicatoren voor zuurstofrijk water. Tot nu toe was niet duidelijk welke soorten precies voorkomen in Nederland en België en de determinatie van kriebelmuggen wordt vaak als lastig beschouwd. Om dit te verhelpen, presenteren we hier determinatietabellen voor alle in Nederland en België voorkomende soorten, zowel voor larven van het laatste stadium als voor poppen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645911