Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:639330

AuthorsJ. Koopman, H. Więcław
TitleThe section Phaestoglochin (Carex, Cyperaceae) in the Netherlands
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume39
Year2017
Pages79-87
ISSN2542-8578
KeywordsCarex divulsa; Carex leersii; Carex muricata; Carex pairae; Carex spicata; Cyperaceae; Phaestoglochin
AbstractAll the material of the section Phaestoglochin that is kept in the herbarium of Naturalis Biodiversity Center in Leiden (L), in total 817 collections, has been revised in order to get a better understanding and a more complete overview of the occurrence of the four native species of this section in the Netherlands: Carex divulsa, C. leersii, C. pairae and C. spicata. Carex muricata s. str. proves to be not native in the Netherlands. A key is provided for the identification of (Dutch) plants belonging to this section.
Al het materiaal van de sectie Phaestoglochin in het herbarium van Naturalis Biodiversity Center te Leiden (L), in totaal 817 collecties, is gerevideerd om zo een beter begrip en een completer beeld van het voorkomen van de vier inheemse soorten van deze sectie in Nederland te krijgen: Carex divulsa, C. leersii, C. pairae en C. spicata. Carex muricata s. str. blijkt niet inheems te zijn in Nederland. Een sleutel is toegevoegd om (Nederlandse)
planten van deze sectie te kunnen determineren.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/652675