Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:643571

AuthorsE. van Nieukerken, J. van Tol
TitleFysische en chemische bepalingen, topografie en vegetatie van zeven monsterpunten in infiltratiepannen en kwelplassen in het gebied van de duinwaterleiding van 's-Gravenhage in 1974 en 1975
PlaceLeiden
Year1978
KeywordsMeijendel; Den Haag; vegetatie
AbstractBijlage 2, bij het doctoraalverslag van E.J. van Nieukerken
Document typereport
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/654667